Tegevuslitsentsid

OÜ Vetepere (vastutav spetsialist Aare Kuusik) registreeringud Majandustegevuse registris:

Registreeringu number ja tegevusala Registreerimise kuupäev
EP10202816-0001   Projekteerimine 14.02.2003
EO10202816-0001  Omanikujärelvalve 14.02.2003
EK10202816-0001  Ehitusprojekti ekspertiis                14.02.2003
EK10202816-0001   Ehitise audit 14.02.2003

Aare Kuusik isikulitsents:      

Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistõend nr 1606/18. Heit-, reo- ja pinnaveest ning reoveesettest proovivõtmine. Põhjaveest proovide võtmine.

MO0221-00 Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve (P.P. Ehitusjärelevalve OÜ koosseisus vastutav spetsialist)

Aare Kuusik kutsetunnistus:

Nr 113932. Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8. Välisveevarustus ja -kanalisatsioon. Projekteerimine, omanikujärelevalve, inseneride koolitamine ja uurimistöö.

Filosoofiadoktor (ehitus ja keskkonnatehnika).